söndag, februari 22, 2009

Aborter upp till kvinnan – oavsett skäl

Det är knepigt med aborter. Utgångspunkten för den svenska abortlagstiftningen har sedan mitten på sjuttiotalet varit kvinnans ovillkorliga rätt till abort fram till utgången av den artonde graviditetsveckan. I Sverige är det bred uppslutning kring den här synen på abort. Inga seriösa försök att inskränka abortlagstiftningen har gjorts och det är en kall fråga på den politiska dagordningen.

Men det är som sagt knepigt med aborter. Bland annat har det visat sig vara knepigt med aborter och öppna gränser. Det fick Sverige veta redan på 60-talet i och med den så kallade Polen-affären, där tusentals svenska kvinnor åkte till Polen för att göra aborter de förvägrats hemma. Nu går strömmen åt andra hållet. I Danmark och Norge är det bara tillåtet att göra abort fram till och med den tolfte veckan. Fostrets kön är ett av skälen för kvinnorna att åka över gränsen och göra sina aborter här i Sverige. I Norge har man förbjudit könsbestämning av fostret fram till vecka tolv.Danska och norska kvinnor kommer till Sverige för att göra abort. I veckan rapporterade SVT också om en kvinna i Eskilstuna som gjort upprepade aborter på grund av att fostret hade ett kvinnligt kön. Svenska sjukvården står inför ett moraliskt dilemma. Å ena sidan principen om kvinnans ovillkorliga rätt till abort, å andra sidan risken att kvinnan gör abort av ”fel” skäl.

Den svenska opinionen – som i vanliga fall mangrant står bakom fri abort – talar plötsligt om att lagstifta mot abort grundad på fostrets kön. Utan att det någonstans är uttalat, så utgår nyhetsrapporteringen från att kvinnorna gör dessa aborter av kulturella skäl. ”Där de kommer ifrån” värderas pojkar högre än flickor, därför är aborterna principiellt fel att tillåta. En bloggare skriver att de norska kvinnorna nog bara är ”norska”, för här i Norden bryr vi ju oss inte om barnets kön. Alla är lika värda.

Jag håller med. Alla är lika värda. Det är stört att abortera sitt foster på grund av kön. Men det är fortfarande kvinnans eget val. Och undertonen av rasism, att kvinnorna inte är ”riktiga” nordbor, ger en sur eftersmak. Vår syn på abort har vuxit fram ur en frigjord syn på sexualitet och övertygelsen om att endast kvinnan själv har rätt att bestämma över sin egen kropp. Det är lätt att börja tala om ”andra kulturer” och att dessa människor inte är redo för den svenska abortlagstiftningen. Sanningen är att varje abort har sina egna speciella skäl. Skulle den svenska sjukvården börja granska och moralisera över detta, då befinner vi oss på brant slutande plan.

Kommentarer:
Det är faktiskt inte alls knepigt med abort. Vill vi ha en generös abortlagstiftning är det sånt här vi får ta. Vem har rätt att värdera och moralisera över en kvinnas skäl till sin abort?
Är det är något man ska bli förbannad över är det kanske könsmaktordningen. Men trots det så kan det finnas kvinnor som aborterar pojkar på grund av att hon kanske redan har flera barn av manligt kön och vill därför ha en flicka. Vilka är vi att lägga oss i människor skäl? Det kan finnas flera skäl som vi kanske inte kan stå bakom men nu ser lagstifningen ut som den gör, vilket är helt toppen!
 
Alla har naturligtvis rätt att moralisera över en kvinnas skäl till abort. En kvinna är en människa och det är över människor vi moraliserar. Jag kan ha fel men jag moraliserar även över mord, oavsett vem som utför dom, kvinna eller man, oavsett skäl och oavsett om det skulle vara tillåtet i lagen. Om jag anser att lagen är fel har jag rätt att moralisera. Och här anser jag att lagstiftaren väldigt långt ute och cyklar. Jag anser att abort och mord är i grunden fel. Samma sak gäller dödsstraff, jag anser att det är fel även om det står i många länders lagar att det är tillåtet.
 
men abort är inget att moralisera över då det är en kvinnans rättighet att bestämma över sin egen kropp.

Det är så självklart att det ska vara på det sättet. Och som jag tidigare nämnde så beror det helt på vilket värld vi vill leva i. Vill vi leva i en värld där det finns säkra eller osäkra aborter? För aborter kommer oavsett det finnas. Frågan är bara hur vi vill att det ska se ut.
 
Rebecka, min knepighet var framför allt retorisk. Jag håller helt med dig om att det egentligen inte alls är knepigt med aborter. Kvinnan bestämmer, som sagt. Och egentligen är det inte mer med det.

Det jag tänkte på var att folk i allmänhet verkar bli så himla upprörda över att vissa kvinnor väljer att göra abort på grund av kön, när man i vanliga fall aldrig skulle komma sig för med att kritisera den enskilda kvinnans skäl till abort. Jag misstänker att det ligger en rejäl skopa rasism bakom detta.

Anononyms inlägg var underhållande. Ställer mig bakom Rebeckas kommentar.
 
Erik: Ja, precis. Det är ganska skrämmande att se hur människor tycks tappa all fattning när det kommer till att kvinnor väljer att göra abort på grund av kön. Vilket skäl som ligger bakom är irrelevant när vi har den abortlagstiftning vi har. Det ska inte finnas värderingar kring vilka skäl man får ha och inte. Vem ska få bestämma vilka skäl som är okej liksom?

Jag håller med dig om att anonyms inlägg var komiskt. Men det läskiga är ju att det tyvärr är allt för många som håller med. Abort som ska vara så självklart, jag har svårt att förstå människor som vill ifrågasätta det.

Bra inlägg för övrigt!
 
Skicka en kommentar

<< Tillbaka