tisdag, september 06, 2005

Bush bättre än Rudbeck

I debatten om skuldfrågan i Katrina-katastrofen har Sydsvenskans ledarsida tagit på sig rollen som motvikt till de i vissa fall något anti-Bush-vinklade svenska kommentarerna. Det är bra, inget är vunnet av att ensidigt påpeka en aktörs felsteg. Synd bara att tidningen inte lyckas i sina försatser.


Illa

Under rubriken "Tarvliga tjuvnyp mot USA" (Sydsvenskan 3/9) är Timbros Carl Rudbeck lika träig och navelskådande som vanligt. Halva krönikan består av en redogörelse för hur fantastiskt USA är som kan fostra en musiker som Louis Armstrong: "En fattig, svart pojke lyckades genom sin enorma talang och snillrikhet att kravla sig ur slummen och bli en av världens mest älskade röster. Ur hans trumpet kom jazzen och den amerikanska musik som i olika former, rock, country, än idag sätter sin prägel på hela vår värld."

Att Rudbeck väljer just Armstrong som exempel för New Orleans storhet är helt i sin ordning. Han var en av de största och bröt ned murar mellan vit och svart musik i USA. Han är också en talande representant i det att han, som Rudbeck mycket riktigt framhåller, var en fattig svart pojke som lyckades kravla sig ur slummen genom sin enorma talang. Det Rudbeck, som alltid, förbiser kommentera är att även om Armstrong lyckades ta sig därifrån tvingas det stora flertalet fattiga svarta att stanna kvar i slummen, även om så en orkan hotar lägga hela staden under vatten.

Den andra halvan av krönikan går åt till att ondgöra sig över den tyske miljöministern Jürgen Trittins uttalande i en tysk dagstidning om kopplingarna mellan orkanen Katrina och växthuseffekten. Enligt Trittin har Bush "blundat inför den ekonomiska och mänskliga förödelse som naturkatastrofer - det vill säga katastrofer som orsakats av ett bristfälligt försvar av miljön - som Katrina kan åsamka hans land". Detta citat av den tyske miljöministern jämställer Rudbeck med muslimska fundamentalisters uttalanden efter tsunamin som gick ut på att den var Guds straff av de ogudaktiga som inte levde enligt Koranens lagar och profetens exempel.Riktigt illa

Att påminna om växthuseffektens verkningar på det globala väderläget och antyda att den exceptionellt kraftfulla orkanen Katrina skulle kunna vara ett resultat av dessa, det menar Rudbeck vara att likställa med muslimsk fundamentalism. Han fortsätter: "Nu tillskrivs presidenten närmast gudomliga eller kanske djävulska krafter eftersom han klandras för vädret." George W Bush är president i det land i världen som släpper ut överlägset mest växthusgaser per capita. Han behöver varken vara gud eller djävul för att ändra på vädret, det räcker med några ytterligare skattesänkningar på fossila bränslen.

Med Carl Rudbeck som kontrast känns t o m George W Bush som ett bra presidentalternativ. Den senare har i alla fall erkänt växthuseffekten.

Istället för Carl Rudbeck, läs detta betydligt mer nyanserade och tankevärda
inlägg i Expressen.

Kommentarer:
War against the Weather! Are you with us or gone with the wind?
 
Frankly my dear, I don't give a damn!
 
Skicka en kommentar

<< Tillbaka