onsdag, december 14, 2005

Brå-rapport utan mening

snodd från www.bra.seIdag presenterades Brottsförebyggande rådets rapport Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet.

"De som är födda utomlands löper större risk att misstänkas för brott än personer födda i Sverige med svenskfödda föräldrar", meddelar Brå i ett pressmeddelande. Rapporten har redan föregripits av folkpartiets Mauricio Rojas som i en
artikel på DN Debatt kommenterar Brås uppgifter. Han välkomnar rapporten och menar att materialet som presenteras är kontroversiellt och tabubelagt i Sverige. Vi vågar inte ta upp ämnet kriminalitet och invandrare i rädsla att bli kallade rasister, menar Rojas.

Rojas artikel har
kommenterats och debatterats intensivt de senaste dagarna och jag tänker inte ge mig in i det getingboet. Däremot vill jag ifrågasätta varför Brå över huvudtaget väljer att göra en undersökning om invandrares brottslighet. Vilka resultat hoppas man få och vilka lärdomar hoppas man kunna dra?

Brås generaldirektör Jan Andersson motiverar rapporten med att det efterfrågas mer empirisk kunskap på området och att detta nya faktaunderlag tidigare saknats i den allmänna debatten. Det är en lovvärd inställning, men också ganska naiv och skvallrar om dålig insikt i vilka mekanismer som sätts i rörelse av en rapport som behandlar invandrarkriminalitet.

Frågan som bör ställas är varför Brå väljer att undersöka skillnader mellan ”invandrare”, det vill säga utlandsfödda och personer födda i Sverige med minst en utlandsfödd förälder, och ”svenskar”. Som de själva påpekar i pressmeddelandet finns långt större skillnader mellan andra grupper i undersökningsmaterialet, exempelvis mellan kvinnor och män, mellan högutbildade och lågutbildade, och mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare.

I en jämförelse är skillnaden mellan just invandrare och svenskar mycket liten. En av tjugo svenskar och två av tjugo invandrare misstänks för brott under en femårsperiod. Dessutom är detta ungefär samma siffror som i Brås förra rapport som behandlade perioden 1985-89. Det har med andra ord inte hänt något och rapporten framstår som rätt meningslös.

Som skattebetalare känner jag mig blåst på några miljoner som skulle kunna ha lagts på något relevantare undersökningsämne. Som medborgare känner jag mig besviken eftersom rapportens effekt inte kommer att bli den som Brå hoppas på, att skapa "en god grund för att förbättra alla invånares förutsättningar att fungera bra i Sverige, oavsett etnisk bakgrund".

Det Brå på ett mycket effektivt sätt har gjort är att sätta frågan ”kriminella invandrare” högt upp på den mediala och politiska dagordningen. Hur den kommer att behandlas där är lätt att förutse. Debattörer som Rojas kommer, i en förödande växelverkan med sensationslysten media, att dra stora växlar på de "sociokulturella skillnaderna" mellan "svenskar" och "invandrare", och kampen om att sudda ut motsatsförhållandet mellan dessa två imaginära grupper tar flera steg tillbaka.

Frågan som ställts i undersökningen handlar ju inte ens om kriminalitet, utan om hur troligt det är att bli misstänkt för ett brott (även om Rojas i sin debattartikel väljer att kalla det för "registrerad brottslighet"). Rapporten kan med andra ord lika mycket sägas handla om en utbredd rasism inom poliskåren, men det är inte ur den vinkeln som Rojas, Aktuellt eller ens Brå väljer att se faktamaterialet.

Brå ser sig själva som en neutral betraktare av verkligheten. Deras uppgift är att förse beslutsfattare och anställda inom rättsväsendet, brottsförebyggande aktörer samt medier och allmänhet med fakta och kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Men de är själva i allra högsta grad en del av den verklighet de betraktar. Den verkligheten är rasistisk och Brå kan inte göra anspråk på att höja sig över den. Däremot kan man i större utsträckning än nu kritiskt granska sig själva och ställa frågan: varför gör vi jämförelser mellan de två påhittade grupperna "svenskar" och "invandrare" och vilken nytta har vi av denna nya kunskap?

Kommentarer:
Word!... Mycket bra ifrågasättande.
 
Tack Ola. Ser fram emot nästa Samtid. Har hört att de fått en ny briljant biträdande redaktör.
 
Jaha? Man ska alltså inte ta reda på hur mycket kriminalitet invandrare står för? Kanske ifrågasätter någon invandringspolitiken då?
 
Skicka en kommentar

<< Tillbaka