onsdag, maj 10, 2006

Vad är grönt i det gröna folkhemmet?

Göran Perssons gröna folkhem är en konstig grej. Få vet ens om att det existerar och ännu färre vet vad det innebär. För en statsminister som är notorisk för sin pragmatism är det gröna folkhemmet det närmaste han kommit en hjärtefråga. Många tycker att det gröna folkhemmet låter som en motsägelse. Bilden av det ”gamla” folkhemmet är den av en tvåbarnsfamilj som bor i en stor bostad som tar mycket energi att värma upp och en stor, tung bil (Volvo 240) som drar mycket bensin. Folkhemmets invånare bor inte i storstäder utan i små och medelstora orter där bilen är en självklarhet och där de flesta röstar socialdemokratiskt.

Hur kan ett parti som byggt detta gråa folkhem göra vad som framstår som en total omsvängning och istället börja måla det grönt? I en intervju i gårdagens DN lägger Persson ut texten om hur och varför Sverige ska kunna bryta sitt oljeberoende och gå från ett grått folkhem till ett grönt, och han har också kommit på hur han ska få med sina väljare på tåget.

Oljan är det största handelsvaran i världen. 40 procent av världshandlen utgörs av olja. Den håller inte på att ta slut, men produktionen är på god väg att nå sin topp, något som brukar kallas för peak oil. Det innebär att någon gång inom den närmaste tjugoårsperioden kommer inte oljeproduktionen att öka utan minska. Detta kommer ske samtidigt som världens två största länder – Kina och Indien – går igenom samma modernisering som väst gjorde efter andra världskriget. En modernisering som helt och hållet byggde på olja. Med andra ord kommer efterfrågan på olja de närmaste tjugo åren långt överträffa utbudet, med kraftiga prisökningar som resultat.

Man kan fråga sig vad detta har att göra med det gröna folkhemmet. Oljepriset är ingen miljöfråga, det är en ekonomisk fråga, och det gröna folkhemmet är ett projekt för hållbar ekologisk utveckling. Eller? Den av Persson tillsatta Oljekommissionen har fått i uppdrag att göra Sverige oberoende av olja till år 2020. I DN-intervjun nämner Persson att ett oljeoberoende samhälle framför allt är en fråga om ekonomi och säkerhet, sedan kommer miljöeffekterna lite som en bonus. Han verkar nästan extatisk när han talar om möjligheterna för Sverige att bli självförsörjande på etanol och andra biobränslen. Fatta vad många arbetstillfällen! Fatta vilken tillväxt!

Miljöpolitik och hållbar ekologisk utveckling handlar om ändrade levnadsmönster. Oljan är en parantes i människans utveckling. Den upptäcktes för knappt hundra år sedan och ytterligare hundra år framåt i tiden kommer den vara helt överspelad. Idag är samhället beroende av olja och det ligger i allas intresse – ekonomiskt och ekologiskt – att bryta detta beroende. Men det finns inget likvärdigt alternativ till olja, inget som man kan uppfinna så att det bara är att fortsätta som vanligt. Man kan hämta energi från skogen, det görs redan. Många oljepannor har ersatts av pelletspannor. Etanol kan utvinnas ur träcellulosa men då minskar volymen trä att göra pellets av, liksom till papper och andra träprodukter. Dessutom tar det minst 40 år att odla en fullvärdig energiskog. Biomassa är förnybar men inte obegränsad.

Tekniken för att utvinna energi ur sol och vind är fortfarande inte tillräckligt sofistikerad för att utgöra ett alternativ till de traditionella energikällorna och ingen vet hur lång tid det kan ta och hur mycket forskning som måste göras innan människan kan få obegränsade mängder energi från solen.

Så vad är så grönt med ett folkhem som utgörs av samma stora hus, samma stora bil i samma vidsträckta bostadsområde? Visst, värmepannan eldas med pellets och Volvon går på etanol, men det beror ju bara på att oljan är dyr och tillgången osäker. Den socialdemokratiske kärnväljaren är gärna miljömedveten, bara det inte innebär några jobbiga förändringar, som att byta till en mindre bil eller flytta dit man inte ens behöver någon bil. Till slut är det pragmatikern Persson som vinner och hjärtefrågan får komma med på ett hörn, mest som en tillfällighet. Gärna en god miljö, men först ett rejält ekonomiskt incitament!

Kommentarer:
Men som jag förstår det finns det visst ett om inte likvärdigt så i alla fall möjligt alternativ till olja: kol omvandlat till vätska. Denna teknik utvecklades och användes framgångsrikt i Sydafrika under apartheidtiden och är nu åter het pga det höga oljepriset, särskilt i Kina.

Jag tror verkligen att denna energikälla kommer växa så det knakar de närmsta åren. Frågan är om den kan växa snabbt nog för att ersätta trytande oljereserver - tekniken finns men kanske inte skalbarheten på kort sikt.

Sen är det en annan sak att detta inte blir så trevligt för miljön. Känner jag människosläktet rätt handlar det mesta nu om huruvida man lyckas hitta ett hyfsat billigt sätt att fånga in koldioxid och andra utsläpp. För man kommer inte gärna låta en så lättillgänglig energikälla som kol vara orörd när oljan blir ännu dyrare.
 
Att Kina börjar göra diesel av kol är ett mardrömsscenario. Men även om vissa länder väljer den vägen så hjälper utvecklingen mot markant bränslesnålare bilar till att minska utsläpp per capita även där.

Jag tror du har helt rätt i ditt något cyniska antangande: om energin finns där så kommer den att utvinnas, om det så förstör planeten på kuppen. Än så länge gör de flesta beslutsfattare sitt bästa för att hålla frågan borta från bordet. Vi får se hur länge det håller och om de förnybara bränslelösningarna hinner utvecklas så att de kan utgöra ett seriöst alternativ.
 
Här i England så har de kändisar som är lite klämkäcka och vill utstråla allmänt politiskt korrekta vibbar börjat propagera såhär: om du flyger nånstans, eller kör mycket bil - plantera ett träd!
Och detta står ofta helt oemotsagt som ett logiskt argument och blir därmed en liten etisk guldstjärna till gagn för kändisen i fråga.
Så naiva är människorna!!! Låt oss fortsätta bajsa ut gifter i miljön, bara vi planterar några träd så löser sig säkert allt...
 
Jonas: Är det sant?! Vad är tanken, att ett enda träd ska absorbera all den extra koldioxid som en människa generear? Och i England dessutom, som väl inte är duktigast i klassen när det gäller utsläpp av fossila bränslen.

Vad värre är, inte nog med att ett planterat träd knappast gör mer skillnad för klimatförändringar än en liten kvällspiss i Mississippi, dessutom tror säkert de som planterat träd att de gjort en välgärning och med gott samvete kan släppa ut lite mer, och fortfarande vara på plus. Med konsekvensen att plantera-träd-kampamjen i realiteten får utsläppen att öka.
 
Erik: Jonas var ironisk
 
Skicka en kommentar

<< Tillbaka