lördag, juni 03, 2006

Flygskatt en självklarhet

Igår beslutade riksdagen om en miljöskatt på flygresor (tack Jonas för tipset). I fortsättningen kommer varje flygbiljett beskattas med 94 kr för destinationer inom Europa och 188 kr utanför Europa. Resor från och till flygplatser i glesbygden kommer troligen att undantas från beskattning, förutsatt att undantagen godkänns av EU.

Beslutet klubbades igenom trots kraftiga protester från de borgerliga partierna som menade att skatten inte kommer leda till mer än marginellt positiva effekter för miljön samtidigt som näringslivet kommer digna under ytterligare kostnader. Man pekar framför allt på de ödesdigra effekter skatten kommer ha på Sturup som bl.a. kommer att förlora Ryanair som flyttar sina avgångar till Kastrup. Kritikerna menar att de totala miljöeffekterna i det fallet blir negativa eftersom flygresenärerna tvingas resa längre för att komma till flygplatsen. Dessutom går man miste om skatteintäkter samtidigt som man sparkar undan benen för en flygplats som är viktig för regionen.

Frågan som bör ställas är dock inte varför flygtrafik ska beskattas utan varför den inte ska beskattas. Till skillnad från exempelvis bil- och busstrafik har flyget varit fullständigt skattebefriat, samtidigt som det är det transportsätt som avger mest koldioxidutsläpp per passagerare. Inte ens en personbil med en ensam förare kommer i närheten av vad ett flygplan med full beläggning släpper ut per person. Tiden är förbi då flyget stod för en exklusiv och marginell del av persontransporterna. Idag är flygnäringen inriktad på prispress och effektivitet i konkurrens med andra transportsätt som exempelvis buss och tåg. Det finns ingen anledning att ge flyget skattesubventioner. För en regering som vill lansera det gröna folkhemmet är alltså en beskattning av flygresor en självklarhet.

Att Sturup drabbas har naturligtvis att göra med Skånes närhet till Köpenhamn och de danska flygskattereglerna. Men man kan inte utforma långsiktig miljöpolitik och samtidigt ta hänsyn till enskilda tröskeleffekter. Dessutom visar det skånska dilemmat hur viktigt det är med en sammanhållen europeisk skattepolitik för långdistanstransporter. Det är inte rimligt att en flygresa från Stockholm till London kostar mindre än en tågresa till Linköping. I dagsläget är det också nästan lika billigt att flyga mellan Skåne och Stockholm som det är att ta tåget, en anledning så god som någon att beskatta flyget.


Foto: Gefle Dagblad

Kommentarer:
Flyget skattebefriat? Momsen då....?
Man kan ha vilken åsikt man vill om skatter på flyget, men undantagen för Norrland urholkar trovärdigheten lite. Miljötanken byts ut mot tanken på extra pengar i statskassan. För ett flygning Luleå-Stockholm är lika dålig som Sturup-Stockholm för miljön.
 
Nej, det är klart, helt skattebefriat har ju inte flyget varit. Men det har inte beskattats i relation till sin miljöpåverkan, om man jämför med andra liknande "utsläppare".

Håller inte riktigt med dig i din jämförelse mellan Luleå-Sthlm och Sturup-Sthlm. Det är 60 mil mellan Lund och Stockholm vilket tar drygt fyra timmar med tåg. Det är inte mycket längre tid än det tar med flyget, om man räknar in resor till och från flygplatsen, incheckning, eventuell väntan på bagage, etc.

Till Luleå är det drygt 90 mil. Tidsvinsten med flyget blir raskt mycket större, vilket gör miljöpåverkan något lättare att försvara. Även om jag skulle förerdra ett höghastighetståg (ett riktigt, inte slö-X2000).

Men som jag skrev i inlägget, man ska inte stirra sig blind på beskattningens effekter på kort sikt. Det är i mina ögon en självklar skatt som på längre sikt kommer att jämna ut det skeva förhållandet mellan flyg och andra transportslag. Regionala hänsyn måste alltid tas i Sverige och man är mån om glesbygden (vilket iofs kan diskuteras).
 
Jag är lite skeptisk till hur skatten är utformad, eftersom den innebär en klumpsumma per resa och inte är utformad efter hur mycket koldioxid den faktiskt släpper ut, samt vilken klimatpåverkan den faktiskt har. Jag hade egentligen sett en på det hela taget striktarelagstiftning, men på grund av ett fördrag nånstans går ju inte det.

Vad tror du om förslaget att inkludera flygets utsläpp i EU:s program med utsläppsrätter? Det lär var på förslag har jag förstått.

Men som sagt, det är bättre att beskatta flyget på ett icke ultimat sätt än inte alls.
 
Varför i hela friden skulle beskattning vara ett gott i sig? Om inte taxeringen görs på ett "ultimat" sätt så är den tämligen värdelös som instrument för förändring. Den skulle göra mer skada än nytta.

Det är en jävla balansgång mellan att genomföra en shysst miljöpolitik och samtidigt inte få skeva utfall i gränsområden, såsom i Skåne.
 
Jag håller inte med. På det hela taget är det mycket svårt att få ett ultimat, alltså, bästa möjliga, utfall på en miljöskatt till en början, oftast måste skatterna förändras ganka mycket innan de är ultimata. Problemet är inte att man väljer att lägga en skatt som får flyget att i alla fall delvis uppbära sina kostnader, utan att det inte görs över allt.

Och i det här fallet kan man inte använda sig av en skatt som läggs på flygbränslet, eftersom det finns internationella avtal som begränsar den möjligheten.
 
Jag är med dig, anna röd! Jag har ett tydligt minne från min termin nationalekonomi att det finns något som heter externalisering av kostnader, dvs att företag i mesta möjliga mån lämpar över kostnader på tredje part. Miljöfarliga utsläpp är ett tydligt exempel på detta. En verksamhet som bidrar till klimatförändringar bör tvingas att internalisera dessa kostnader. Skatter är ett bra sätt att göra detta på, om de inte är felriktade förstås.

De där utsläppsrätterna kanske kan vara en bra lösning. Du vet säkert mer om hur de utformas än jag, anna. Men vad jag har förstått av erfarenheterna av utsläppsrätter i industrin så har EU-länderna trumfat över varandra i att gulla med sin inhemska industri och varit för generösa med certifikat. Med konsekvensen att det råder ett överskott på utsläppsrätter. Men som sagt, du vet säkert mer.

Ola, inga skatter är helt utan oförutsebara bieffekter. En flygskatt bör införas eftersom konkurrerande transportslag missgynnas i dagsläget. Beskattningen kan alltså vara något "gott i sig" eftersom den upphäver den faktiska skattesubventionen som flyget åtnjuer idag. Sedan kan man kanske ifrågasätta nyttan av Sturup, efter bron.
 
Nu syns det i alla fall i det totala priset på biljetten att man försämrar miljön genom sin resa, vilket förhoppningsvis leder till att färre flyger, och fler tar tåg eller buss. Håller om att man borde satsa på snabbtåg, då framför allt för att konkurrera ut flyget.

Jag vet inte exakt hur det är tänkt att det ska fungera med utsläppsrätter, jag vet egentligen inte alls. Men det är i alla fall tanken att man ska få in flyget på nåt vis. Och handelssystemen är ju totalt värdelösa om man inte ser till att pressa ned taket till den nivå som kan anses hållbar. Nu kanske man borde pressa lite hårdare?
 
Ett (fungerande) system med utsläppsrätter ger iaf flygbolagen möjligheten att i större utsträckning än idag använda låg miljöpåverkan som ett konkurrensmedel. Så det kanske är något att titta närmare på.
 
Om din snorkigt ihågkommande NEK-nostalgipassus var ett direktriktat hån i min riktning, så kan jag ta det. Visst, icke-prissatta externaliteter som inte nödvändigtvis kan lösas på marknaden finns. Koldioxidutsläpp hör ofta till den kategorin.

Poängen är att släpper man ännu ett carte blanche för taxering, så ger sällan politiker ifrån sig det vapnet. Det är ok med en flygskatt om den är stenhårt villkorad mot sänkt inkomstskatt. Och slopad broavgift.
 
Flygskatten ingår ju i den gröna skatteväxlingen, vilket innebär att det de facto sker en växling mot minskad inkomstskatt. Alternativt mot sänkta arbetsgivaravgifter, just nu är det väl lite av varje.

Däremot inser jag inte varför det skulle vara så självklart med en sänkt broavgift.
 
Ja Ola D, den var direktriktad i din eh.. riktning, men var absolut inte menad som något hån. Och ja, införda skatter och regleringar är ett helvete att avvekla när de väl är på plats (snorkiga statsvetare brukar kalla detta för path dependency). Men faktum kvarstår, flyget gynnas av dagens system, därför är det helt rätt att beskatta. Slopad broavgift? Gärna för mig, hör med brokonsortiet. Men det är också tveksamt eftersom det troligen skulle leda till mer negativ miljöpåverkan.
 
Miljöpåverkan får man trots allt ställa mot ökade kommunikationsmöjligheter.
 
Nej Ola D, tanken är just att miljöpåverkan inte ska ställas mot ökade kommunikationsmöjligheter. Tvingas vi göra det kan vi hälsa hem redan nu, eftersom en sådan utveckling globalt skulle leda till massiva klimatförändringar, särskilt med tanke på den enorma tillväxten i Kina och Indien. Politiker och miljöforskare kallar detta för hållbar utveckling och det kanske är något som du borde läsa in dig lite på.
 
Vad som står allt mer klart är att det här är ett av många nutida problem som nationalstaten har svårt att lösa. För att dra en jämförelse med fildelningsdebatten: Kapital (tänk den råa tekniska logiken underliggande Internets protokoll & infrastruktur) rör sig snabbare över gränserna än dess pålagda restriktioner (tänk det utanpåverk som DRM och övervakning innebär).

Förresten (on a lighter note) är det, som skåning, redan idag enklare och sjystare att flyga från Kastrup istället - oavsett skattepålägg.

Har Sturup spelat ut sin roll?
Har Keynesianska lösningar på turbokapitalismens externaliteter spelat ut sin roll?
För att ta det ännu längre: har nationella angreppsvinklar på globala problem spelat ut sin roll?
 
Nu när jag har tänkt lite på det så tycker jag att Sturup definitivt har spelat ut sin roll. Det är så himla mycket regional prestige i flygplatser.

Idag tar det ungefär lika lång tid för mig att ta mig från Lund till Kastrup, som till Sturup. När citytunneln i Malmö står klar kommer det ta kortare tid till Kastrup. Kostnaden att ta flygbussen till Sturup är ungefär densamma som tåget till Kastrup. Den avgörande skillnaden mellan de två flygplatserna är läget. Kastrup ligger mittemellan Köpenhamn och Malmö, Sturup ligger ute på en åker, mitt i ingenstans.

Samtidigt är det klart att flygplatser ska kunna konkurera på lika villkor. Men nationella regleringar är alltid problematiska i gränstrakter. Om skåningarna är purkna över att deras flygplats stängs, kan de ju istället vara nöjda över att de kan handla jättebillig alkohol på andra sidan gränsen, eller gå åtråvärda utbildningar på Köpenhamns universitet. Man får ta det onda med det goda, och ligga på för en enhetlig EU-beskattning.
 
"fullständigt skattebefriat"?

På min senaste biljett finns det en post som kallas "skatter och avgifter" som är ungefär på 24% av det totala priset. Och det är garanterat inte momsen som man dessutom bör lägga till.

Dessutom så skall du nog se att flygbolagen betalar rätt digra summor i skatt på flygbränslet.

(Fullständigt) skattebefriat var ordet, sa bull.
 
Moms, mervärdesskatt är något som ligger på de flesta konsumtionsvaror i Sverige. Och som ERik tidigare tagit upp, är flyget skattesubventionerat i förhållande till andra transporter, trots att det har en betydligt större miljöpåverkan. skälet till denna subvention har dels varit populism från politikers sida, och dels på grund av fördraget om flygbränsle som jag fortfarande inte letat upp.
 
pontus: Hur kan du vara så säker på att momsen inte är inkluderad i "skatter och avgifter"? Var skulle den annars redovisas någonstans? Det var ett tag sedan jag reste med flyg, men i allmänhet brukar momsen alltid stå tydligt redovisad på kvittot.

Flygbolagen betalar inte digra summor i skatt på flygbränsle. EU-texten som Anna hänvisar till är energiskattedirektivet (2003/96/EG), enligt vilket "medlemsstaterna som huvudregel inte får beskatta flygbränsle avsett för annan luftfart än privat nöjesflyg".
 
Ok, jag replikerade torrt och korrt. Spännade dock att du, hr. Thalin, återigen spyr underfundigt (wikipedia)-översitteri i min riktning. Det enda jag egentligen ville ha sagt med det där är just att man får ställa just internalisering av externa effekter mot kommunikationsmöjligheter. Att säga att det är omöjligt och skrika GLOBAL UPPVÄRMING/ISTID! ( här kommer en wikipedia-referens i din riktning; http://en.wikipedia.org/wiki/The_Boy_Who_Cried_Wolf ) är inte särskilt produktivt eller för den delen sakligt. ( Eller visst. Sakligt på så vis att du agerade tesdrivare)

Det är fullt möjligt att göra kalkyler där man väger kostnad mot förtjänst med olika former av regleringar, redistributioner och investeringar. Über-exemplet är www.copenhagenconsensus.com, där expert-panelen 04 kom fram till att fajten mot växthuseffekten kanske behövs, men ger en oerhört liten payoff i räddade liv jämfört med andra behjärtansvärda projekt.
 
Min poäng, som verkar väldigt svår att få över utan att förolämpa dig Ola, var att ökade kommunikationsmöjligheter inte bör ställas mot minskad miljöpåverkan, utan att det går att göra båda samtidigt.

Läs gärna Rasums Karlssons papper som jag länkat i min andra flygskattepost, hans förslag på hur man ska gå till väga med flygproblematiken är både intressanta och hoppingivande tycker jag.
 
Skicka en kommentar

<< Tillbaka