onsdag, juni 13, 2007

Välbehövlig eko-märkning

EU kommer att införa en gemensam märkning för ekologiskt odlade livsmedel, med början 2009. Ett välkommet och välbehövligt beslut. För tillfället är de ekologiska märkningarna en veritabel djungel av små färgglada jordklot, stiliserade barn som dansar och obegripliga abbreviationer. En EU-märkning kommer att göra det lättare för konsumenten.

Framför allt minskar risken för tveksamma märkningar och märkningar som inte betyder något alls. När miljömärkningar infördes på 90-talet var det många företag som satte små miljöaktiga symboler på förpackningarna, en sol eller ett vattenfall, med rubriken ”miljöinformation”, som inte betydde mer än att kunden fick veta hur mycket fosfat det fanns i tvättmedlet.

Livsmedelsbutiker är nerlusade med märkningar, symboler och varumärken. Därför måste märkningar av livsmedel och dagligvaror vara extremt tydliga och symbolerna vara välkända. Inga, eller mycket få, konsumenter tar sig besväret att titta igenom förpackningar efter en specifik märkning. Nordiska rådets svanmärkning är ett bra exempel på en symbol som bryter igenom bruset och förhoppningsvis lyckas EU lika bra med sin eko-märkning.

KRAV kritiserar EU:s märkning och menar att det finns ett djupt förtroende för deras egen märkning bland svenska konsumenter, och att det därför inte finns något behov för ännu mer symboler. Dessutom menar man att EU:s definition av ekologisk mat är för tam och i vissa fall kontraproduktiv. Bland annat tillåts ”oavsiktlig” inblandning av genmodifierade produkter upp till 0,9 procent.

Det är förståligt att KRAV gruffar. Den egna märkningen kommer att förlora i betydelse, dessutom ställer man högre krav på de ekologiska produkterna än EU. Trots det väger förledarna med en gemensam europeisk märkning över. Framför allt kommer det göra det svårare för företag att hitta på egna märkningar och svämma över marknaden med gröna grodor och annat konstigt. De konsumenter som värderar den tuffare märkningen kommer dessutom fortfarande kunna göra ett aktivt val, eftersom de nationella märkningarna kommer finnas parallellt.

Kommentarer:
En risk jag ser är att producenter nu ser en enklare väg till att marknadsföra sig som ekologiska och sänker sina hårdare KRAV-krav. Jag ser paralleller med när den tidigare obligatoriska S-märkningen för elartiklar ersattes med CE-märkning gemensam för hela EU. Denna CE-märkning har ju visat sig vara ett skämt, satt på en så låg nivå att hela EU skulle kunna anta den. S-märkningen syns numera mer och mer sällan. Hoppas inte den här nya EU-ekologiska märkningen medför samma sak med KRAV.
 
Ja, det brukar ju vara det som är problematiskt med EU. Vi i Nordeuropa har alltid högre krav än EU i allmänhet. Men man kan ju tänka att det är bättre om hela Europa har någon typ av märkning - som fungerar - än om vi sitter med aphårda krav här och resten av kontinenten helt saknar märkning.
 
Skicka en kommentar

<< Tillbaka