måndag, juli 02, 2007

Inte bara USA hotar

Visst, jag uppskattar godtyckliga opinionsundersökningar lika mycket som DN (uppenbarligen), men dagens klipp från Financial Times hör nog snarare hemma bland läsarfrågor i Metro. FT har genom Harris Polls frågat drygt 5 000 personer i Storbritannien, Spanien, Tyskland, Frankrike och Italien om vilket land som utgör det största hotet mot global stabilitet. För att inte låta respondenterna spejsa ut för mycket så är antalet svarsalternativ begränsat till sju: USA, Kina, Iran, Irak, Nordkorea, Ryssland och övriga/inga.

Som man frågar får man svar. Intressant är t.ex. att Europa inte ens finns med som ett potentiellt hot. Eller FN. Eller Al-Qaida, OPEC, McDonalds, Paris Hilton, Microsoft och The Pirate Bay. Är det inte en smula enfaldigt att begränsa ”hot mot stabiliteten i världen” till länder? Särskilt i ljuset av den gränsöverskridande terrorismen som i detta nu sysselsätter tusentals och åter tusentals poliser och säkerhetstjänstemän. Terrorismen vars mest utmärkande egenskap är just att den är immun mot nationsgränser eller nationella identiteter.

Inte särskilt oväntat anser den största andelen svaranden, 32 procent, att USA är det största hotet mot stabiliteten i världen. Och satt i relation till övriga svarsalternativ så är jag böjd att hålla med. Framför allt eftersom nästan samtliga övriga alternativ endast utgör hot tillsammans med USA. Vilket naturligtvis hänger ihop med landets enorma krigsmakt och deras förmåga att involvera sig i varenda konflikt i hela världen. Skulle det bryta ut ett inbördeskrig på Påskön kan man ge sig fan på att USA är tredje part i konflikten.

Det undersökningen egentligen vill visa är naturligtvis hur illa Europa tycker om USA för tillfället, och där är bilden tydlig. Europa tycker mycket illa om USA, mer illa än tidigare, dessutom. Missnöjet kommer delvis att ärvas av nästa president, samtidigt som hela världen (nästan) välkomnar ett alternativ, vilket som helst, till George Bush.

Kommentarer:
Väl talat!

Dock tror jag att de hade skippat Påskän, det finns inga pengar att tjäna där för USA...
 
Sant, men om det skulle bryta ut ett inbördeskrig på Påskön så skulle det antagligen vara för pengar.
 
Bra kommentar av Erik. Har inte last undersokningen men Eriks avslojand viasr att undersokningar ar vansinnit vinklad att ge de svar som dom vill ha. Man kan ju undra vilka de 5000 som tillfragades ar. Den som studerat statistik vet ochsa att ett sa litent mikroskopiskt underlag har inget som helst varde. Att gora en tidnings artikel med sa daligt underlag ar forkastligt och strider emot god journalistisk etik. Som vanligt sa skriver de svenska vanster media om allt som kan smutskasta USA, men dom undanhaller de saker som gor att usa ser bra ut, som tex de flesta Irakier jublade da kooalitionen invaderade Irak. Svensk media saknar trovardighet.
 
Tack Robban, men jag håller inte riktigt med dig. När det gäller det statistiska underlaget så behöver inte 5 000 vara ett för litet urval om urvalet gjorts korrekt. Det är snarare frågorna som ställs till urvalet som man kan ifrågasätta. Jag tycker heller inte att det är förkastligt att göra en artikel på undersökningen. Däremot håller jag med om att artikeln borde ha fokuserat mer på varför europeer har så långt förtroende för USA och den amerikanska statsapparaten.
 
Skicka en kommentar

<< Tillbaka