onsdag, juli 25, 2007

Vad är en miljöbil?


Bränslestation i Brasilien

Vad är en miljöbil? Begreppet har varit omtvistat ända sedan det togs i bruk. Och det är givetvis relativt vad som kan anses vara rimlig miljöbelastning från en bil. Men att som biltillverkaren KIA påstå att man tillverkar ”miljövänliga” bilar kommer alltid att vara vilseledande. Ingen bil kommer någonsin att vara miljövänlig i bemärkelsen att den inte lämnar något avtryck i miljön.

Beroende på vem man frågar så kan allt från bränslesnåla dieselbilar till el-hybrider, etanolbilar och gasbilar klassas som miljöbilar. Men, som sagt, det är beroende på vem man frågar. Etanol har sedan några år tillbaka varit det vanligaste biobränslet i Sverige. Det är resultatet av växelverkan mellan ett växande distributionsnät, två etanolmodeller – Ford Focus och Saab 9-5 – som tidigt etablerade sig på den svenska bilmarknaden och ett framgångsrikt lobbyarbete från svenska etanoltillverkare och intresseorganisationer som BAFF.

Kanske just på grund av sin dominerande ställning har etanolen också granskats och utsatts för en del kritik. Man undrar om den verkligen är lämplig som alternativt bränsle och om miljövinsterna verkligen är så stora. Den största delen av etanolen som säljs på svenska mackar är kommer fortfarande från sockerplantage i Brasilien, något som biltillverkaren Peugeot gick ut och kritiserade i en kampanj för ett tag sedan. Man menade att miljövisten var större med en bränslesnål dieselbil än med en etanoldriven bil, eftersom tillverkningsvillkoren och transporterna av det brasilianska etanolet skulle äta upp eventuella miljövinster. Kampanjen möttes av massiv kritik från både miljöorganisationer och biobränsleindustrin, och den anmäldes också till konsumentombudsmannen KO för vilseledande marknadsföring (Peugeot har ändrat inställning den senaste tiden).

Kritiken mot etanolen kommer nu istället från andra biobränsletillverkare. Anders Nylander på Svenska Biogasföreningen skriver i en debattartikel att skillnaderna mellan biogas och etanol borde göras tydligare när man talar om miljöbilar. Biogas är, menar Nylander, överlägset etanol, både när det gäller små utsläpp av växthusgaser och möjlighet till lokal produktion som skonar miljön. Tidningen The Ecologist var inne på samma linje i ett temanummer förra hösten, där man menade att etanolen inte är något långsiktigt alternativ för att ersätta fossila bränslen. Kritiken riktas framför allt mot etanolens energieffektivitet, att man får en alltför liten mängd energi ut i relation till energin som går åt till produktionen. Men, som jag har skrivit tidigare, så beror det helt på varifrån etanolen kommer. Balansen kan variera från 0,7 till 5 gånger satsad energi, beroende på om etanolen kommer från överblivet franskt vin, brasilianska sockerrör eller svensk lignocellulosa (energiskog).

Men det stämmer fortfarande att biogas är ett bättre alternativ än etanol. Dess främsta fördel är att produktionen inte inkräktar på odlingsbar mark som kan användas till matgrödor. Biogas kommer till stor del från slaggprodukter från reningsverk och jordbruk och blir en del av kretsloppet. Dessutom är utsläppen av växthusgaser mindre från biogas än bränsleblandningen E85 som består till 15 procent av bensin. Samtidigt är gas svårare att handskas med än etanol och därmed dyrare att distribuera. Det är ett av skälen till att det finns betydligt färre tankställen för gas. Utbudet av bilmodeller med gasdrift är också begränsat.

Både etanol- och gasbilar är miljöbilar. Jämfört med bilar som drivs av fossila bränslen orsakar de mycket små utsläpp av växthusgaser. Dessutom är produktionen i de allra flesta fall att föredra framför oljeutvinning och raffinering. Däremot kommer man aldrig kunna kalla bilismen för ”miljövänlig”. Bilen är ineffektiv och har, jämfört med kollektiva färdmedel, en mycket låg nyttjandegrad. På lång sikt bör vi därför bygga samhällen där bilen spelar en mycket mindre roll än idag.

Läs mer om definitionen av "miljöbil" på Miljöfordon.se.

Kommentarer:
..hörde på ekot i veckan att KIA av konsumentsombudsmannen (KO)nu förbjudits att kalla sin bil Picanto för "miljövänlig" eftersom alla bilar i praktiken innebär en belastning för miljön, precis som du skriver. KIA har även lovat att sluta använda detta begrepp i åtminstone svenska annonser.

notis här: http://www.bilsport.nu/news.php?id=46831
 
Tackar för länken, Jonas. Bilsport... har jag inte läst sedan jag gick i lågstadiet.
 
Skicka en kommentar

<< Tillbaka