måndag, augusti 20, 2007

Politisk mod krävs i klimatfrågan

dLördagens upplaga av DN Motor hade Tema: Miljöbilar. Intressant och matnyttigt för alla som är i begrepp att köpa ny bil. Men konstigt att man påstår att etanol i tanken medför ”upp till 40 procent högre förbrukning”. Vem som helst som kört på etanol vet att det sällan rör sig om mer än 20 procent. 40 procent högre förbrukning skulle dessutom göra det ekonomiskt ohållbart att tanka etanol. Med ett literpris på åtta kronor skulle etanolen omräknat i bensin kosta över elva kronor litern, och därmed inte vara ett dugg konkurrenskraftig. En rimligare omräkning ger ett etanolpris på motsvarande 9,60 kr.

Chalmersprofessorn och flitige miljödebattören Christian Azar intervjuas och pekar på vikten av att politiker tar sitt ansvar. Hittills har debatten varit fokuserad på vad individen kan göra för att minska sin klimatpåverkan. Inget fel i det. Men för att verkliga förändringar ska ske måste politiker våga ta svåra beslut, som exempelvis kraftiga skattehöjningar på fossila drivmedel och driva igenom betydligt snålare utsläppsrätter än idag. ”Idén att problemen skulle lösas för att individer börjar uppträda miljövänligt är i det närmaste befängd. Det är orimligt att tro att alla är så engagerade i den här frågan.”, säger Azar.

Han pekar ut flygtrafiken som den enskilt mest ohållbara näringen ur klimatsynpunkt. ”Det måste bli dyrare att flyga för att dämpa resandet. Det måste bli rejält mycket dyrare på sikt.” Flyget är särskilt problematiskt eftersom det – till skillnad från bilar – inte finns någon alternativ teknik att tillgå. Som jag har skrivit tidigare så kommer flyget ensamt att förbruka alla EU:s utsläppsrätter år 2050, om utvecklingen inte bromsas. Ändå verkar det som om just resande är det område som individen har svårast att dra in på. Idag ses resande av de flesta som en självklar rättighet. Att höja skatten så att priset på en flygresa mellan Stockholm och London kostar 10 000 kr istället för 1 000 är ett av de där svåra besluten som politikerna i EU måste ha tillräckligt med mod för att fatta.

Kommentarer:
Det är inte att flyga som måste bli dyrt, det är utsläppen som måste bli dyrare. Om man gör det dyrare att flyga (med en flygskatt exempelvis) så saknas fortfarande incitament att förbättra motorerna och hitta bättre bränslen.
Jag läste för några veckor sedan att man håller på med försök med havsalger som bränsle. Det torde vara ganska miljövänligt (om inte haven utarmas på alger förstås), men med en flygskatt så uppmuntras inte användning av bränslesnålare motorer eller utveckling av nya bränslen. Det enda resultatet skulle bli en sämre ekonomi och tråkigare semestrar.
Om flygresan mellan Sthlm och London kostar 10kkr på grund av smutsiga bränslen - fine - men om det kostar 10kkr oavsett om bränslet är miljövänligt eller inte är idiotiskt.
 
Jag uttryckte mig lite slarvigt (eller kanske direkt felaktigt) i inlägget. Det är förstås som du säger att skatter skulle fungera destruktivt. Utsläppsrätter däremot är vad som behövs. Problemet är dock det som Azar säger om den bleka tekniska utsikten för flygindustrin. Det finns inga lösningar inom synhåll. Därför kommer antagligen utsläppsrätter att få ungefär samma effekt som en skatt, eftersom man helt enkelt inte kan miljöanpassa flyg i någon betydelsefull utsträckning.
 
Jag tror du underskattar de ekonomiska incitamenten för att ta fram nya bränslen. I dagsläget kostar det inget med farligare bränslen, eftersom kostnaden för miljöpåverkan inte är inkluderad i priset. Internaliserar man den kostnaden, så tror jag absolut att nya bränslen kommer komma ganska kvickt. Flygbolagen och flygplanstillverkarna måste göra det, annars riskerar de att gå under. Jag har, som du märker, en lite positivare syn på vad flygindustrin kan åstadkomma för att miljöanpassa sig. Jag hoppas du har fel :)
 
Jag hoppas också att jag har fel. Men flygbranchen är trögrörlig. Bara att utveckla en ny modell efter existerande bränslestandarder tar årtionden. Sen har ett nytillverkat flygplan en livslängd på kanske 30 år. Alltså, de plan som tas i drift idag kommer att flyga fram till 2040. Vid 2050 ska våra utsläpp av växthusgaser ha reducerats med 75 procent.

Hur mycket marknadskrafterna än ligger på för högtryck så är det inte realistiskt att tro att flygbranchen ens kommer i närheten av utvecklingen vi sett i bilindustrin de senaste 10 åren. Men visst, om man lyckas få Jumbo-jets att flyga på sumpgas inom tio år är jag den förste att applådera det.
 
Skicka en kommentar

<< Tillbaka