tisdag, februari 20, 2007

Biologisterna slår till igen

Få saker är så underhållande som biologer som försöker härleda sociala fenomen till minimala skillnader i hjärnan. Annica Dahlström är nervcellsforskare och har väckt uppseende med sina påståenden om att skillnader mellan kvinnor och män kan förklaras med variationer i hjärnan hos respektive kön. Tidigare i år utkom hennes bok Könet sitter i hjärnan där hon driver tesen att hormoner och gener bestämmer om man får en manlig eller kvinnlig hjärna.

Dahlström menar att manliga och kvinnliga hjärnor varierar i både vikt och funktion. Något hon härleder till hormonhalter som fostret utsätts för. Flickfoster påverkas av jämna låga halter av östrogen medan pojkfoster utsätts för två ”testosteronchocker”. Beroende på om mamman är stressad menar Dahlström att flickfostret kan få en mer maskulin hjärna, eftersom det då utsöndras mer testosteron. Och det bara fortsätter. Dahlberg hävdar till och med att kvinnor är bättre på att jollra med barn beroende på hormonet oxytocin, som hon hävdar är grunden för omvårdnadsinstinkten.

I en artikel på DN Debatt i söndags går ett antal forskare, med docent Agnes Wold i spetsen, till angrepp på Dahlbergs yttranden som de menar saknar vetenskaplig grund. På punkt efter punkt pekar man på otillräckliga rön och ibland rena felaktigheter. Exempelvis tillbakavisar Wold påståendet att stress skulle påverka hormonhalterna som fostret utsätts för. ”Vi har varken i Annika Dahlströms referenslista eller medicinska och psykologiska databaser hittat några studier av stress och testosteronnivåer hos gravida kvinnor”, skriver man.

Man tillbakavisar också Dahlströms påstående om att kvinnor skulle vara bättre lämpade än män att ta hand om småbarn och att barn som lider brist på mammakontakt blir aggressiva och osäkra. Enligt Wold hänvisar Dahlström till försök som gjorts på djurungar. ”Denna försöksmodell innebär att djurungar för ligga ensamma och hungriga och pipa på ett kallt burgolv.” Wold menar att parallellen haltar betänkligt mellan dessa djurförsök och miljön som barn lever i på ett dagis eller tillsammans med en pappa.

Debattartikeln pekar på ytterligare ett antal punkter som man menar är felaktiga och rent missvisande. Som lekman och samhällsvetare har jag naturligtvis inte någon möjlighet att veta om Wold eller Dahlström har ”rätt”. Jag kan dock konstatera att Dahlström i sin replik på DN Debatt idag inte bemöter en enda av de invändningar som Wold presenterade i sin artikel i söndags. Eller, jo förresten. Dahlström skriver om IQ-testen som hon menar visar att intelligensnivån hos män uppvisar större variation än hos kvinnor. Alltså, det finns fler manliga idioter och fler manliga genier. Kvinnor är jämnsmarta. Vilket hormon detta skulle kunna förklaras med berättar dock inte Dahlström. Själv tänker jag att det måste finnas massvis med skäl till olika variationer bland kvinnor och män i intelligenstester. Allt från hur testet är utformat till hur sociala faktorer påverkar kvinnor och mäns förförståelse för testet.

Utöver IQ-testet kommer alltså inte Dahlström med något som stödjer hennes egna teser. Hon skriver istället svepande och generaliserande om biologiska könsskillnader och hur dessa påverkar vårt sociala beteende. Och det är detta som är så underhållande! Det är självklart att naturvetenskaplig forskning färgas av den enskilda forskarens utgångspunkter. Om man letar efter skillnader mellan män och kvinnor kommer man också att hitta såna. Dahlström visar att fick- och pojkfoster utsätts för olika hormoner och att hjärnaktiviteten ser annorlunda ut. Men hon stannar där. Hon undrar inte hur stor betydelse dessa skillnader har jämfört med sociala faktorer, hon bara utgår ifrån att de har betydelse.

Dahlström menar att män är sämre lämpade att ta hand om spädbarn och göra hushållssysslor eftersom de har sämre känsel i fingertopparna, dålig hörsel och begränsat synfält. På grund av testosteronchockerna, får man anta. Men, som Wold påpekar, om mäns begränsade synfält gör att de är sämre skickade att uppfatta barn eller dammråttor i ögonvrån, hur kan de tillåtas att vara piloter eller köra bil? Män och kvinnor skiljer sig säkert åt genetiskt och utsätts säkert för olika hormoner i fosterstadiet. Det intressanta är hur biologister så problemfritt kan göra hoppet från naturvetenskap till samhällsvetenskap och hävda att oxytocin gör män till sämre städerskor.

Kommentarer:
Hej, du lät intreserad av ämnet så tänkte rekomendera lite böcker.
http://westerstrand.blogspot.com/2007/02/annica-dahlstrm-i-blsvder.html
 
Dahlström visar att flick- och pojkfoster utsätts för olika hormoner och att hjärnaktiviteten ser annorlunda ut. Men hon stannar där. Hon undrar inte hur stor betydelse dessa skillnader har jämfört med sociala faktorer, hon bara utgår ifrån att de har betydelse.

Dahlström menar att män är sämre lämpade att ta hand om spädbarn och göra hushållssysslor eftersom de har sämre känsel i fingertopparna, dålig hörsel och begränsat synfält. På grund av testosteronchockerna, får man anta. Men, som Wold påpekar, om mäns begränsade synfält gör att de är sämre skickade att uppfatta barn eller dammråttor i ögonvrån, hur kan de tillåtas att vara piloter eller köra bil? Män och kvinnor skiljer sig säkert åt genetiskt och utsätts säkert för olika hormoner i fosterstadiet. Det intressanta är hur biologister så problemfritt kan göra hoppet från naturvetenskap till samhällsvetenskap och hävda att oxytocin gör män till sämre städerskor.


Här sätter du fingret på det som är så graverande! Är det inte helt fantastiskt hur dessa idiotier kan tillåtas stå oemotsagda, hur naivt Dahlström mottas -- och framförallt -- hur Dahlström själv kan låta sig bäras så långt av sitt eget högmod! Vad i helvete har egentligen en människa som henne att säga om hur samhället bör utformas? Kan den här människan och de som lyssnar på henne någon gång ens ha öppnat en översiktlig bok i ämnet historia? Det luktar ju för fan gammal 1800-tals utopism, Comte, framstegisnaivism, och allt annat unket fanskap om henne och hennes gelikar: "Låt oss fostra barnen i enlighet med naturen, låt oss ordna samhället i enlighet med naturen, för nu har vetenskapen lärt oss om naturen och om vem människan är -- den naturliga människan, den naturliga mannen, den naturliga kvinnan, nu vet vi vem hon egentligen är, vad hon egentligen vill, vad hon egentligen bör!".

Härlig upplysning raka spåret in i gaskamrar och rationella brännugnar -- framstegstanken svävar ut som rök i skorstenar, som Horkheimer/Adorno konstaterade redan för femtio år sedan!

Men det mest upprörande är naturligtvis -- om jag vågar tillåta mig själv att använda uttrycket -- pöbeln. I dagarna tre har nu idioterna avrje morgon ringt in till P1 och vältrat sin okritiska dynga över den lika okritiska programledaren, som bara har tackat och tagit emot. Det hjälper inte att Karin Johannison en kort stund fick komma till tals hos Annica Lantz, för det är naturligtvis ingen som lyssnar på det hon säger -- och pöbeln skriker hur som helst alltid högre i sitt alldeles egna radioprogram!

Men varför inte -- politiker och allmän opinion tycks ju redan ha gett klartecken för avskaffandet av den personliga integriteten, brevhemligheten, och andra överflödiga oväsentligheter till förmån för det digitala framtidslandet Sverige-Östtyskland -- varför inte också införa litet gammalt hederligt rasbiologiskt tänkande i könsfrågan -- kanske dags att starta ett könsbiologiskt institut i Uppsala? Om pöbeln vill skall den väl få, eller?

Men det är klart, vi har ju alltid vetat att demokratin med nödvändighet måste bära med sig fröet till sin egen undergång...
 
Tack för din (om uttrycket tillåts) köttiga kommentar.

Könsbiologiskt institut vad fan ta mig det bästa jag läst på länge, och sätter fingret på exakt vad det är frågan om. Naturvetenskapen har inte alla svar. Något både du och jag i vår blåögda naivitet trodde att det rådde hyfsad enighet om. Men icke!

Det är förbannelsen som vilar över vår del av forskningsspektrat: Folk tror fortfarande att naturvetenskap är mer högstående än samhällsvetenskap och humaniora. När det i själva verket handlar om att undersöka saker ur olika dimensioner. Statsvetenskap kan berätta lika lite om hormonchocker i fosterstadiet som neurologi kan berätta om det demokratiska samhället. I en forskningstradition värd namnet behövs naturligtvis båda grenarna. Men lik förbannat värderas den förra högre eftersom "pöbeln" ser det som "riktig" vetenskap, till skillnad från samhällsditot som bara betraktas som lite löst tyckande som egentligen vem som helst kan ägna sig åt.
 
Kan inte alla bara fatta att män och kvinnor är identiska så när som på några socialt konstruerade genitalier!

Åsikter som Dahlströms borde förbjudas!
 
Pontus, jag utgår ifrån att du ironiserar och konstaterar att du inte verkar vilja förstå ett dugg av vad jag och Matts menar.
 
Skicka en kommentar

<< Tillbaka